+48 793 366 019

Arttak

Kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków. Podtytuł: Sztuki Piękne zapewne u części odbiorców wzbudzi być może zdziwienie. Związek sztuki z pięknem już dawno przestał być czymś oczywistym. Jednak piękno jako kategoria, często rozumiana inaczej niż w przeszłości, nie zniknęło z horyzontu artystycznych poszukiwań i nadal posiada moc inspirowania twórców. Sztuka prezentowana na łamach pisma ARTTAK pozwola odkryć wiele jego wymiarów. W piśmie, oprócz oczywistej prezentacji sztuki i sylwetek twórców, znajduje się szeroka i głęboka refleksja o kulturze i kondycji współczesnego świata artystycznego. Wspólnie z artystami, pisarzami, intelektualistami poruszane są tematy, którymi żyje człowiek autentycznie kochający sztukę. Sztuka tworzona przez członków Związku znajduje tu swoje miejsce i głos. Wielość punktów widzenia i prezentowanych postaw czyni lekturę tego pisma ciekawą i inspirującą.